Sjuksköterskans kärnkompetenser - Omvårdnad: grunder

2891

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

2.2.1 Personcentrerad vård – en utav sjuksköterskans kärnkompetenser Personcentrerad vård är den vård där människan bakom sjukdomen blir uppmärksammad. Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna och se vem personen är och vad hens behov är. Andra områden som ingår är smärta och smärtbehandling samt traumatologi inkluderande samhällets katastrofberedskap. Kursens tar utgångspunkt i sjuksköterskans kärnkompetenser med fokus på personcentrerad och säker vård, teamsamverkan samt evidens. Pris: 516 kr. Häftad, 2017.

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård

  1. Naturbruksgymnasium uddetorp
  2. Starta äldreboende stockholm
  3. Den svenska politiken bok

Effektiv. Jämlik. I rimlig tid Kärnkompetenser inom sjuksköterskans. 10 nov 2020 I vården pågår en förändring i riktning mot personcentrerad vård. Att sjuksköterskan lyssnar lyhört till patienterna och låter deras Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Denna publikation beskriver på ett  Säker vård är en av kärnkompetenserna som är gemensamma för hälso-och Sjuksköterskors bedömning av patientsäkerhet och vårdkvalitet  av R Bengtsson · 2006 — Resultat: Resultatet utgick från sjuksköterskans kärnkompetenser: Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 2 — Förutom kärnkompetensen säker vård i sig, utgörs de av person- centrerad Ambulansen kommer efter 20 minuter och ambulanssjuksköterskan konstaterar.

Sjuksköterskans kärnkompetenser – Suomalainen.com

personcentrerad vård. • samverkan i team.

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård

KOMPETENSBESKRIVNING SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård

Det här arbetet fokuserar på kärnkompetensen säker vård. Patientsäkerheten är en viktig del i vården för sjuksköterskan och när den brister kan det uppstå vårdskador och ett lidande för patienten. De sex kärnkompetenserna (personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, informatik, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård) utifrån specialistsjuksköterskans profession. Specialistsjuksköterskans funktion utifrån kärnkompetenserna. Centrala omvårdnadsbegrepp tillämpliga inom specialistområdet. Många aktörer bidrar till en säkrare vård. Hälso- och sjukvårdssystemet är i sig komplext och svårt att överblicka.

Sjuksköterskans kärnkompetenser säker vård

Utgångspunkten är de sex kärnkompetenser som är gemensamma för alla professioner inom hälso- och sjukvården och som Svensk sjuksköterskeförening rekommenderar bör utgöra en röd tråd med progression genom utbildningarnas nivåer: Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling Säker vård Informations- och Säker vård utgör en av sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär att sjuksköterskan ska ha kunskap om risker i vården och arbeta på ett sätt som minimerar riskerna … god och säker vård. Samarbete mellan sjuksköterska och läkare under den medicinska ronden är en betydelsefull del, vilket föreliggande examensarbete avser att utveckla kunskap om för Rehn (2013) beskriver sjuksköterskans kärnkompetens som att se, tolka och förstå patientens Säker vård. samt . evidensbaserad vård.
Twilight-11-c

Jämlik.

Skall vara…..
Filter iphone messages

3 kundtjanst telefonnummer
reference list example
wordpress hemsida
par psykolog göteborg
svensk socialförsäkring
är elektronik billigt i usa

Sjuksköterskans kärnkompetenser – Suomalainen.com

Sjuksköterskans samverkan i team, kunskapsutveckling och Många aktörer bidrar till en säkrare vård. Hälso- och sjukvårdssystemet är i sig komplext och svårt att överblicka. Olika verksamheter har dessutom olika behov, beroende på förutsättningarna. Ett gemensamt agerande utifrån respektive aktörs uppdrag och ansvar är en förutsättning för att nå ett kraftfullt patientsäkerhetsarbete. Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder Programkurs 19.5 hp tillgodose säker och trygg vård, sjuksköterskans kärnkompetenser t.ex. personcentrerad vård teorier om verbal- och icke-verbal kommunikation hälsobegrepp, salutogent förhållningssätt För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

Sjuksköterskans kärnkompetenser av Janeth Leksell

• Med stöd av kollegor inom teamet tillämpa farmakolo ­ giska kunskaper för säker hantering och administrering av läkemedel.

De. Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och infor- matik är sex kärnkompetenser  Kärnkompetenser Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling Säker vård Informations- och  Personcentrerad vård; Samverkan i team; Evidensbaserad vård; Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling; Säker vård; Informations- och  av E Dahlqvist — Det finns sex specifika kärnkompetenser som utgör sjuksköterskans omvårdnadsarbete vilka beskrivs som att sjuksköterskan ska bedriva säker vård, god  Sjuksköterska, dietist och ansvarig läkare planerar och organiserar Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska vården bedrivas så att den  Kärnkompetenser för god och säker vård Sjuksköterska, PhD, universitetslektor anestesi Axel Wolf Specialistsjuksköterska anestesi May-Lena Färnert. Köp boken Sjuksköterskans kärnkompetenser hos oss! i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information. 6 KÄRNKOMPETENSER.