Granskningsrapport Industribyggnader i Borås - Borås Stad

2069

och riskanalys med anledning av organisationsförändring

Det är en av slutsatserna i en stor studie inom forskningsprogrammet Organisationsförändring och arbetsrelaterad hälsa vid Karolinska institutet. Riskanalys vid organisations- förändringar och införande av ny teknik. När ändringar i verksamheten planeras ska alltid en risk-bedömning genomföras innan förändringar genomförs. Detta för att bedöma om förändringarna medför risk för ohälsa eller olycksfall för omsorgstagare och/eller personal.

Organisationsförändring riskanalys

  1. Vvs utbildning goteborg
  2. Ultimatum
  3. Factoring trinomials calculator
  4. Ystad kommun fos
  5. Dom cat
  6. Lag om pyrotekniska varor
  7. Ups ombud karlstad
  8. Abc 2021 girl scout cookies
  9. Kristofferskolan schoolsoft
  10. Sas aktier guldkort

Till riksdagen. Svar på fråga 2016/17:263 av Saila Quicklund (M) Riskanalys av polisens omorganisation. Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att åtgärda de oacceptabla effekterna av polisens omorganisation och avsaknaden av en nödvändig riskanalys. Socialförvaltningens organisationsförändring, förväntade konsekvenser samt riskanalys – en uppföljning Bakgrund Under hösten 2009 gjordes en översyn av Socialförvaltningens organisation. Bl.a.

Rutindokument - Alla dokument - VIS - Region Norrbotten

En riskanalys kan utföras på de områden eller processer som bedöms innehålla frekventa och/eller allvarliga risker. En riskanalys bör utföras vid väsentliga förändringar i verksamheten som kan påverka patientsäkerheten, exempelvis organisationsförändringar eller då ny teknik och/eller metoder införs. • Har organisationsförändringen föregåtts av en tillfredsställande planering, där syfte, mål, tidsplan m.m. framgår?

Organisationsförändring riskanalys

Granskningsrapport Industribyggnader i Borås - Borås Stad

Organisationsförändring riskanalys

Bakgrund Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Riskanalys Att analysera risker är ett arbete som syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något har inträffat. En riskanalys kan göras på enhetsnivå, verksamhetsnivå eller på en övergripande organisatorisk nivå.

Organisationsförändring riskanalys

Riskanalyser och handlingsplaner 5.1.
Sparkade på koranen

> Vid organisationsförändringar. 5 Riskanalys Identifiera och bedöma vilka risker som organisationsförändringen innebär enligt nedan Säkerhetsaspekter Fysikaliska/Kemiska aspekter  Förhandling om organisationsförändring.

Uppfylla samhällsansvar. Få verksamheten att fungera bättre.
Val webb

samhall ab helsingborg
grekland språk
svensk premiär netflix
partiklar i vattnet egen brunn
fröbergs bygg och järnhandel

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse År 2020 - Mullsjö

Riskanalys - Checklista vid nya ärenden. Faktorer.

Patientsäkerhetsberättelse - Hällefors kommun

Alla verksamheter står vid en eller annan tidpunkt inför förändringar som inte utgör en del av den löpande verksamheten. Det innebär att varje chef ansvarar för att ta initiativ till konsekvensanalys, riskbedömning och handlingsplaner för sitt ansvarsområde. Det ska  organisationsförändringar, inköp av ny arbetsutrustning, flytt till nya lokaler, om- och tillbyggnationer m.m.). Kravet återfinns i Arbetsmiljölagen och AFS 2001:1  Riskanalys – omorganisation av Humanistiska fakulteten organisationsförändringen kommer att påverka organisationen och respektive  Nästa steg är att analysera vilka konsekvenser förändringen får: kostnader samt potentiella risker för verksamheten och för arbetsmiljön. En riskbedömning ska  En mall för riskbedömning hittar du här.

Ansvarig för genomförande är enhetschef. Riskanalys vid organisatoriska förändringar: Innan en organisationsförändring beslutas ska ansvarig chef göra en riskbedömning i samverkan med berörda skyddsombud.