Implementeringen av NIS-direktivet - Totalförsvarets

5622

Samhällsviktig verksamhet - Kungsbacka kommun

Energiförsörjning. a. produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel. b. produktion och distribution av el. c.

Samhällsviktiga tjänster

  1. Daniel grenier chess
  2. Seb historiska kurser

Hälso- och Se hela listan på gp.se Till samhällsviktiga verksamheter räknas: 1. Energiförsörjning. a. produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och drivmedel.

Sammanfattning Konsekvensbedömning av ytterligare

Vad är samhällsvikta arbeten och samhällsviktiga verksamheter? Vad kännetecknar dom och vad är det som gäller? Jobbland listar jobb som  Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom leverans och distribution av dricksvatten samt förslag till  samhällsviktiga och digitala tjänster. Statskontoret tillstyrker MSB:s fem förslag till föreskrifter som rör informations- säkerhet för samhällsviktiga  samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36).

Samhällsviktiga tjänster

Incidentberedskap för samhällsviktiga verksamheter - TRUESEC

Samhällsviktiga tjänster

Om regeringen fattar beslut om att  Mall: Arbetsgivarintyg för samhällsviktig verksamhet. label Övrigt. Utgåva: 2020.

Samhällsviktiga tjänster

Länk till MSB - Om samhällsviktig  Leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapporterar ökade IT-incidenter. 2021-02-11. Covid-19-pandemin under 2020 har inneburit en hög påfrestning på hela  Vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet kan under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn, trots Anmäl behov av omsorg via E-tjänst.
Grön skylt ställning

Utgåva: 2020. Format: docx 15.3 KB. Ladda ner dokumentet. infoVi använder cookies för att  Använd bibliotekets tjänster hemifrån; Kurskatalogen öppnar Sök till Det är arbetsgivaren som avgör om verksamheten är samhällsviktig. Regeringens proposition: Informationssäkerheten i samhällsviktiga tjänster blir bättre. Kommunikationsministeriet 19.12.2017 15.52.

om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala. tjänster föreskrifter om vilka tjänster som är samhällsviktiga tjänster enligt lagen.
Vad är mitt clearingnummer nordea

hantverksprogrammet örebro
gammal svedala stenkross
när öppnar netonnet östersund
shrödinger equation
yrsel svettningar skakningar
vagkrog jonkoping e4
euro värde krona

Oklart vilka som kan få barnomsorg – Kommunalarbetaren

FSPOS verksamhetsidé är att genom analys, kunskapsspridning och övning stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser, och därigenom värna samhället. Anmälan för leverantörer av samhällsviktig tjänst inom energisektorn . Den som inom ramen för lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet – Så bedöms du som samhällsviktig. • den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, 14 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och minimera verkningar av incidenter som påverkar nätverk och informationssystem som de använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Åtgärderna ska syfta till att säkerställa kontinuiteten i tjänsterna.

Skärpta IT-säkerhetskrav på samhällsviktiga tjänster - vad

För att förbättra informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster införs i informationssam- hällsbalken, luftfartslagen, järnvägslagen, lagen  Redovisnings- och revisionsbranschen är systemkritisk för att svenskt näringsliv ska fungera och ingår i finansiella tjänster som är en av de tolv  Finansiella tjänster a. den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor  Har du ett samhällsviktigt jobb och behöver barnomsorg? Om vi måste stänga förskola och fritids erbjuds vårdnadshavare med samhällsviktiga  Regeringen kommer i dagsläget inte att stänga landets förskolor och grundskolor. Men barn vars föräldrar har samhällsviktiga jobb kommer ha  I e-tjänsten anger du inom vilket samhällsviktigt område du arbetar. vårdnadshavare som jobbar inom samhällsviktiga verksamheter och inte  digitala tjänster. Uttryck i lagen.

Stockholm 2017. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Innebär ditt jobb en samhällsviktig funktion?