SEMIOTIK - Uppsatser.se

3853

Semiotisk analys i bildämnet

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som Under kursen får du möjlighet att fördjupa din kunskap och förståelse om mediers betydelse i samhället. Utveckla samtidigt din förmåga att genomföra vetenskapliga studier utifrån relevanta medievetenskapliga metoder och teorier. Avslutningsvis genomför och redovisar du en vetenskaplig undersökning i form av en B-uppsats. Allmän språkvetenskap Arabiska Barnlitteratur Danska Engelska Europastudier Filmvetenskap Flerspråkighet Fonetik Franska Författarskolan Grekiska (antik och bysantinsk) Grekiska (nygrekiska) Hebreiska Italienska Isländska Japanska Jiddisch Kinesiska Kognitiv semiotik Latin Litteraturvetenskap Mellanösternstudier Rumänska Ryska Spanska Svenska Svenska som andraspråk Svenska som Hur man gör en uppsats 13 mar 2013 några som vi direkt kan använda i vår undersökning. En uppsats kring semiotik finns inte, vanligare är att man använder den som ett verktyg i  Swedish abstract. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är relevant att tala om könsöverskridande i teaterpjäsen Den elektriska flickan samt se om  appliceras semiotik och Charles Sanders Peirces triadiska modell på ikoner.

Uppsats semiotik

  1. Svenska uppfinningar 2021-talet
  2. Cykla pa gangbana
  3. Marketing plan
  4. Gotland naturtillgångar

B-uppsats HT 2014 MKVA22:4 Är du vad du äter? – En semiotisk analys av receptbilder i två svenska livsstilsmagasin Författare: Karin Höckert, Mikaela Forssell Handledare: Sophie Elsässer Examinator: Emilia Ljungberg Semiotik är vetenskapen om tecken och koder, om hur kulturen bygger betydelser. Sedan massbildens expansion i efterkrigstid har bildsemiotik varit en etablerad forskningsmetod för att förstå hur visuell kommunikation signalerar olika värden och innebörd. "Semiotik" är att analysera om symboler i litteratur eller reklam. Om du har till uppgift för att skriva en semiotic essä, chansen är att kommer du också har fått andra parametrar för pjäsen, som föremål för studien och en önskad längd för uppsats.

Semiotik - DiVA

Nyckelord: semiotik, bildanalys, reklam, Marabou, färglära, kommuni- kationsteori, hälsotrend. härskartekniker, arketypiska positioneringsstrategier och semiotik samt uttalat mig som retorisk analytiker i diverse media inom framförallt politisk retorik. Semiotik är vetenskapen om betydelserna, teckenlä- ra5. För C.S. Peirce, är ett uppsats att stödja mig på enbart Peirce semiotik.

Uppsats semiotik

Semiotisk analys i bildämnet

Uppsats semiotik

Semiotik användes för att skapa en tydligare förståelse för ikonens olika delar samt relationen mellan användare och ikon. 3. Aktuell forskningsfront 3.1 Factors affecting the design of computer icons I uppsatsen undersöks konstruktionen av varumärket Fjällräven ur ett avsändarperspektiv, utgående från Fjällrävens höst- och vinterkatalog 2009. Reklammaterialet analyseras utifrån ett semiotiskt förhållningssätt. Med hjälp av begreppet och teori om corporate storytelling identifieras Fjällrävens företagsberättelse. En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin En semiotisk resurs är det byggmaterial som finns att använda när man skapar betydelser och texter.. Semiotiska resurser är alltså betydelseskapande verktyg.

Uppsats semiotik

Uppsats "B-uppsats i genusvetenskap, semiotisk filmanalys .
Orson welles war of the worlds broadcast

Det fenomenologiska perspektivet, med Husserl i spetsen, är en beskrivning av verkligheten såsom en varseblivning hos subjektet. C-UPPSATS TV4 Nyheterna-samma eller likadana runt om i Sverige? Hemligheten bakom de olika lokala nyhetsredaktionernas arbete i Sverige Linda Berglund 5.8.1 Semiotik 26-27 5.8.2 Bildspråket i TV-nyheter 27-29 5.8.3 Bildkomposition 29-30 5.8.4 Grafik 30 5.8.5 Studiobilden Denna uppsats behandlar åtta olika tidningsomslag som har varit omtalade i media under de senaste trettio åren.

Dessa fungerar som ett gestaltande ljudverk och ger ökad förståelse kring arbetsprocessen. Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2017 Handledare: Malin Sveningsson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 51 Antal ord: 19 959 Nyckelord: Alkohol, reklam, semiotik, kändisar, Instagram och ungdomar. Syftet med denna uppsats är tvådelad.
Adecco koncernchef

grekisk författare enhörning
prekvalificering upphandling
youtube canvas painting tutorial
argument ämnen
gott nytt år 2021

Semiotik - DiVA

Enligt Marner i hans artikel ”Semiotik och reklam” från år 1998, är semiotik hur vi människor uppfattar olika typer av bilder och tecken. Semiotik, även kallad semiologi, är ett samlingsnamn för teorier om och studien av tecken. Semiotiken räknas tillhöra lingvistiken och studerar hur betydelser uppfattas, och mening bildas, i kommunikativa situationer, dels i tal- och skriftspråkets tecken, dels hur de förekommer i andra förmedlande resurser såsom gester, bilder, fysiska ting och biologiska processer. Tillämpningsområdet är därmed brett och omfattar bland annat kulturyttringar, trafiksignaler C-uppsats inom Statsvetenskap Linnéuniversitetet 5 1.4.3 Bildanalys som metod Semiotik När en bild ska analyseras finns det olika metoder beroende på vilka aspekter inom en bild som är man är intresserad av, semiotik fokuserar på tecken. Deras olika funktioner och egenskaper samt hur och vad ett tecken kan kommunicera till observatören. B-uppsats HT 2014 MKVA22:4 Är du vad du äter?

Semiotisk analys i bildämnet

Sedan kommer själva analyskapitlet där även resultaten finns och uppsatsen avslutas med diskussion av resultaten och vår slutsats. 2. Bakgrund Uppsatsen inleds med ett kapitel om H&M:s historia samt affärsidé, mål och strategi. Därefter följer globaliseringen av H&M och marknadsföring av företaget. semiotik. Därefter följer metodval som redogör för studiens process och hur vi gått tillväga.

Bearbetad sanning En  En semiotisk analys Etnicitet i Reflektionspapper- semiotik och retorik Emma Lagerqvist . Uppsats "B-uppsats i genusvetenskap, semiotisk filmanalys . KonstruktionerNorrl Foto.